1

5 Essential Elements For Bọc ghế sofa bình tân

campbellt630fil1
Việc Bọc các phần còn lại của sofa cũng được tiến hành tương tự. Nếu bề mặt đệm xuất Helloện những chỗ rách thì dùng kim chỉ để could lại. Cách bảo quản và vệ sinh sofa: sofa được bảo quản cẩn thận, vệ sinh bằng dung dịch chuyên biệt https://goo.gl/maps/NxaCSJnZaaoBYLCc8

Comments

    HTML is allowed

Who Upvoted this Story